? Une nouvelle délégation en visite à Azay !

La semaine dernière, AXIOM a eu le plaisir de recevoir une délégation belge dans ses locaux.

? Un programme riche en échanges leur était réservé : rencontre avec notre service génétique et technique pour découvrir les spécificités de notre génétique, et visite de l’élevage #KerAngel en Bretagne pour échanger sur les moyens techniques et économiques de l’élevage de demain ! ?

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7026088924666056704

? Belgen op bezoek in Azay!
Vorige week had AXIOM het genoegen Belgische varkenshouders te verwelkomen in de hoofdzetel van Axiom.
Ze genoten van een programma vol met discussies en bezoeken: ontmoeting met onze genetische en technische afdeling om de specifieke kenmerken van onze genetica te ontdekken alsook een bezoek aan de fokkerij Ker Angel in Bretagne. Hier werden de technische en economische resultaten besproken van een fokkerij van de toekomst!